Top

Güzellik Nedir? Güzellik Algısı Nasıl Oluşur?

Güzellik, nesnelerin, canlıların, insan vücudunun veya yüzünün belli bir oranda olması ve kişide hayranlık uyandırması olarak tanımlanabilir. Tarih boyunca her dönem farklı bir güzellik ve estetik tanımı yapılmıştır. Bu nedenle günümüzde de net bir güzellik tanımı yapılamamaktadır ancak bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucunda insan yüzü ile alakalı matematiksel bir güzellik tanımı çıkarılmıştır.

İnsan bedeninde güzellik, insanın yaşının genç olması, cildinin sağlıklı olması, bedenin ve yüzün belli bir orana sahip olmasının bir bütünüdür.

Güzellik Algısı Nasıldır? 

Güzellik algısı, tarih boyunca toplumların kültürlerine ve zamana göre değişkenlik göstermiştir. Öznel bir tanım biçimi olan güzellik kavramında, ideal güzellikten bahsetmek pek mümkün değildir ancak toplumların dönemsel olarak oluşturduğu kalıplar ve bazı normlara göre farklılık göstermektedir. Öznel bakış açısıyla bakıldığında estetik ve altın oran açısından doğru olmayan nesne, ürün, yüz de güzel olarak algılanıp, güzel kabul edilebilir.

14. ve 16. Yüzyıldaki güzellik algısına göre daha kilolu, küçük göğüslü, göbekli ve geniş kalçalı kadınlar daha çekici bulunuyordu. 1920’lere gelindiğinde ise kısa saç, küçük göğüs, düz ve kıvrımsız bele sahip kadınlar daha çekici bulunuyordu. Bugünkü zayıf kadın güzeldir algısının temeli ise 1960’larda atıldı. Günümüzde zayıflık eleştirilse de güzel olarak gösterilen insan modellerinin tamamı düz karın bölgesi, dolgun göğüslü, kalçalı ve sağlıklı görünmektedir. Bu algı kadınların tek tipleşmesine yol açmaktadır. Oysa her insanın kendi bedeni ve yüzü içerisinde bulunan altın oran kullanılarak kişinin güzel, çekici görünmesi mümkündür.

Güzellikte Altın Oran

Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilen altın oran bir bütün içerisindeki parçalar arasında görülen uyumdur. Doğada her canlıda karşımıza çıkan altın oran sanatta, mimaride kullanılmaktadır. Bir doğru parçasını altın orana göre böldüğümüzde, bütünün büyük parçaya oranı, büyük parçanın küçük parçaya oranına eşit olmalıdır. Bu oran phi sayısına denk gelmektedir yani; 1,618.

Altın oran insan bedeninde de bulunmaktadır. Ayaklarınızdan göbeğinize kadar olan mesafeyi vücudunuzla oranladığınızda altın oranı görebilirsiniz. Göbeğinizle tepe noktanız arasındaki mesafe ile omuzlarınızla tepe noktanız arasındaki mesafeyi de oranladığınızda altın oran olduğunu görebilirsiniz. Bedenimizde iç organlarımızda, kollarımızda, parmaklarımızda ve yüzümüzde de altın oranı bulabilirsiniz. Yüzümüzün genişliği ve uzunluğu arasında, ağız ile burun genişliğinde, göz bebekleri ile kaş arasındaki mesafede de altın oran bulunmaktadır.

Son yıllarda uzmanlar kadın yüzünün güzelliği için altın oran belirlediler. Güzel bir yüzde iki göz arasındaki uzaklık, iki kulak arasındaki mesafesinin yarısı kadar olmalı. Üst dudak ile gözler arasındaki mesafe, saçların çıkış noktası ile çene arasındaki uzaklığın üçte biri kadar olmalıdır.